Wprowadź dane z karty MultiSport:
Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym kraju. Nie masz telefonu komórkowego? Wystarczy też numer stacjonarny!
* informacja niezbędna do zarejestrowania się w programie

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Benefit Systems S.A.

 1. Administrator danych osobowych
Benefit Systems SA, z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej „my”, „Benefit Systems”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl
 • telefonicznie: 22 242 42 42

 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
 • w celu świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem Programu MultiSport Bike – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu MultiSport polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, prowadzenia analiz i statystyk i monitorowania aktywności – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celu marketingu bezpośredniego po zaprzestaniu korzystania z Programu MultiSport Bike – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda
 • w celach analitycznych i statycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analizy wyników prowadzonego Programu MultiSport Bike oraz poprawianiu jakości świadczonych przez nas usług
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Benefit Systems: dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport Bike, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.
Prawa związane z przetwarzaniem
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
Powyższe zgody można wycofać w każdym czasie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Sposób wycofania zgody wskazany jest odpowiednio w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. https://nextbike.pl/polityka-prywatnosci oraz Benefit Systems S.A. dostępnej pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Nextbike Polska S.A.
Wersja skrócona:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Programu MultiSport Bike, a także m.in. w celu zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów z wykorzystaniem systemu GPS oraz w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. Więcej informacji o przetwarzaniu danych i przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem
Wersja pełna:
 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
 2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
 3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90  lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  ◦ założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach [Systemu rowerów miejskich] na zasadach opisanych w Regulaminie [Systemu rowerów miejskich] – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną,
  ◦ dla celów związanych z organizacją Programu MultiSport Bike – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną,
  ◦ wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  ◦ kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A., podmiotów z Grupy Nextbike oraz zaufanych partnerów Administratora w okresie uczestnictwa w Programie MultiSport Bike – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych a także produktów i usług podmiotów z Grupy Nextbike oraz zaufanych partnerów Administratora; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. w razie niezawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w razie niezawarcia umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie niezawarcia umowy oraz po jej zakończeniu),zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w [Systemie rowerów miejskich] z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
  ◦ ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  ◦ dostawcom usług IT,
  ◦ dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS),
  ◦ dostawcom usług marketingowych,
  ◦ operatorom płatności w Internecie,
  ◦ kurierom i operatorom pocztowym,
  ◦ podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
Pani/Pana dane osobowe będą także przekazane do Benefit Systems S.A. w celach analitycznych i statystycznych związanych z obsługą Programu MultiSport Bike.
 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
 7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. https://nextbike.pl/polityka-prywatnosci/ Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.
 9) Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10) Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. https://nextbike.pl/polityka-prywatnosci/.
 11) Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach [Systemu rowerów miejskich] jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania Pani/Panu treści marketingowych jest dobrowolne.